Karta kierowcy jest szczególnym dokumentem, który obowiązuje we wszystkich krajach należących do wspólnoty unijnej. Do posiadania takiego dokumentu zobowiązani są kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Dokument taki muszą mieć przy sobie również kierowcy prowadzący przewozy osób, w których jest więcej niż 9 miejsc pasażerskich, wliczając kierowcę. Karta kierowcy jest indywidualnym dokumentem każdego szofera. Na karcie takiej musi być zdjęcie i podpis właściciela Widnieją na niej również dane osobowe kierowcy. Karta służy przede wszystkim temu, by rejestrować na niej czas i przebieg pracy kierowcy. Dzięki niej, każdy przedstawiciel służb uprawnionych do kontrolowania pojazdów transportowych, może bez problemu odczytać dane z tachografu. Są to dane dotyczące czasu trwania jazdy, ilości i długości przerw na odpoczynek, czasu i miejsca postojów, a także prędkości, z jaką poruszał się pojazd. Karta kierowcy współpracuje z tachografami cyfrowymi, które montuje się w pojazdach transportowych. Urządzenia te zastąpiły tachografy analogowe. Po włożeniu karty do tachografu cyfrowego, pojawiają się na niej wszystkie dane z ostatnich 28 dni jazdy. Karty kierowcy wydaje, monitoruje i w razie potrzeby wymienia Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Kierowca może używać tylko i wyłącznie swojej karty. Nie dozwolone jest użytkowanie dwóch kart jednocześnie. Każdy szofer musi osobiście złożyć wniosek i opłacić wydanie takiej karty. Niektóre firmy zwracają pracownikom poniesione z tego tytułu koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *